+32 (0)2 373 09 60

Klantenruimte

technische info !

NEEM CONTACT OP MET EEN VAN ONZE GRAFICI

Optimaliseer uw impact dankzij een grafisch concept en een lay-out die er professioneel en creatief uitzien. Onze grafici werken op basis van uw briefing en stellen u hun project voor in PDF formaat - goed te keuren om uw bestelling te noteren. Uurtarief: 55 euro excl. BTW.
Info/contact : klik hier.

U HEBT AL EEN PDF OF JPEG BESTAND ?

Ons systeem aanvaardt alleen bestanden in PDF Acrobate Distiller (www.adobe.com). Elk ander soort bestand wordt geweigerd: u zal het niet kunnen laden.

Opgelet: We raden u af ons PDF bestanden te sturen gemaakt op basis van Word, Excel, Powerpoint of Publisher programma's . Deze programma's veroorzaken vaak problemen om lettertypes te integreren en dus fouten bij het afdrukken van bepaalde karakters.

Te volgen procedure :

 • GEEN IMPOSITIE
  Maak uw imposities niet zelf (Neem slechts één zijde per bestand op).
 • VOEG MINIMUM 5 mm VALSE SNIT TOE (KLEUR VAN DE ACHTERGROND)
  aan elke kant van uw document, om problemen bij het snijden te voorkomen. Is er geen valse snit, dan zullen we verplicht zijn een witte rand in te lassen. Voorbeeld: als het eindformaat van uw document 148x105mm is, zal uw bestand 158x115mm moeten zijn.
 • SNIJLIJNEN
  Maak uw bestand op met snijlijnen.
 • 3 mm MARGES
  Voorzie minimum 3mm marge tussen de tekst en de rand van het document. Deze voorzorg is nodig om de tekst niet af te kappen of in te korten bij het snijden.
 • 300 DPI
  Aanbevolen beeldresolutie: minimum wspan style="color:red;">300 DPI (afhankelijk van de grootte van het document). Opgelet, foto's genomen van Internet zijn heel vaak van een heel matige kwaliteit (72 DPI) en geven een afdruk met pixels. Opgelet, als u het formaat van een beeld in 300DPI verdubbelt, zal het nieuwe formaat een resolutie hebben van 150DPI... Speciaal opgelet dus voor een groot afdrukformaat.
 • CMYK (CYAAN MAGENTA GEEL ZWART)
  Alle documenten moeten opgeslagen zijn in CMYK modus (Cyaan Magenta Geel Zwart) en NOOIT RGB !! Coyoteprint zal de RGB (Rood Groen Blauw) beelden automatisch omzetten in CMGZ. De kleuren van computerschermen worden weergegeven in RGB modus. De kleuren van professionele printers worden gemaakt volgens CMGZ modus. Anders gezegd, een kleur op uw scherm is altijd enigszins anders dan die van het afgedrukte document. Coyoteprint aanvaardt geen Pantonekleuren, noch beelden in LAB modus of geïndexeerde kleuren (ze zullen eruit komen in grijstinten).
 • RESPECTEER DE SCHAAL
  Het bestand moet doorgegeven worden in het formaat dat precies overeenstemt met het formaat van het bestelde document.
 • CONTROLE
  We controleren de gegevens opgeslagen in uw bestanden niet. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk in het geval van een matige resolutie, spellingfouten, verkeerd afsnijden enz.

In het geval van twijfel, aarzel niet per email contact op te nemen met een van onze adviseurs op graphics@coyoteprint.com


AFDRUKKWALITEIT

Uw documenten worden in Offset en digitaal gedrukt en ze worden gecontroleerd in alle fasen. Indien u, ondanks onze controles, een onregelmatigheid aantreft, neem dan snel schriftelijk contact op met onze commerciële dienst. We verbinden ons* tot een herdruk van uw documenten binnen de kortste termijn na de terugkeer van de goederen. De kosten van herdruk zullen volledig ten laste zijn van ons. * Zijn uitgesloten uit onze garantie: onregelmatigheden veroorzaakt door de kwaliteit van uw bestanden, de toegestane toleranties in de drukkerijsector en de beperkingen inzake een kleurenafdruk.

NALEVING VAN DE TERMIJNEN

Coyoteprint verbindt er zich toe de bestellingen na te komen, vanaf de ontvangst van de bestanden en de betaling, binnen de overeengekomen termijnen (zie rubriek Leveringstermijn). Indien u een proefdruk vraagt of indien uw bestanden een probleem geven, worden de termijnen overeenkomstig aangepast.

Goed om te weten : Betalingen verricht met een kredietkaart worden onmiddellijk ontvangen. Overschrijvingen kunnen tot 3 dagen nemen afhankelijk van de procedures toegepast door uw bankinstelling. Coyoteprint werkt met ultra gespecialiseerde en professionele leveringsbedrijven.

BEVEILIGDE BETALINGEN ON LINE

Om uw betalingen met kredietkaarten te beveiligen, werkt Coyoteprint samen met de wereldleider Ogone, garantie van betrouwbaarheid, zonder meerkost.


 1. PRODUCT
  Selecteer, op onze homepagina, het gewenste product.
 2. FORMAAT
  Selecteer het formaat van het drukwerk.
 3. PAPIER EN AFWERKING
  Selecteer de papiersoort en/of de opties van afwerking.
 4. MEDIUM
  Selecteer het gramgewicht (gewicht en kwaliteit van het papier) en/of het soort medium.
 5. DRUKWERK
  Vermeld of het gaat om een recto of een recto/verso afdruk.
  ROpmerking over de stappen 1 tot 5 :
  Afhankelijk van de geselecteerde producten zullen bepaalde stappen geen opties voorstellen en zullen ze dus automatisch worden ingevuld..
 6. AANTALLEN
  Geef het aantal gewenste exemplaren op.
  Om nieuwe producten toe te voegen aan uw mandje, herbegin bij stap 1. In het andere geval, sluit uw lijst van aankopen af.
 7. GEGEVENS
  Gebruik uw bestaande rekeningnummer of creëer een nieuwe rekening.
 8. LADEN VAN UW BESTANDEN
  Voeg bij uw bestelformulier het PDF bestand van het af te drukken document.


Eerst zien en dan kopen?
Het volstaat ons uw gegevens te mailen: we bezorgen u zo snel mogelijk een staal.


We lanceren de productie van de bestellingen in het begin van de namiddag, de dag van de bestelling wordt in aanmerking genomen indien ze vóór avant 13u00 wordt doorgegeven . (behalve weekends en feestdagen uiteraard).

Reactiviteit: We lanceren de productie vanaf de ontvangst van uw bestelling en uw betaling.
Opvolging: U wordt per email op de hoogte gebracht van de goede opvolging van uw bestelling.

 • EMAIL OM UW BESTELLING TE BEVESTIGEN:
  U ontvangt automatisch een email, vanaf de bevestiging van uw bestelling, met uw gegevens en de productreferenties. Indien u gekozen hebt voor een on line betaling met Ogone, zal deze email ter bevestiging dit melden en zal hij een link bevatten via dewelke u uw factuur kunt raadplegen en afdrukken.
 • EMAIL OM UW BETALING TE BEVESTIGEN:
  Indien u gekozen hebt voor een andere betaalwijze dan het systeem Ogone, sturen we u een email zodra we uw betaling hebben ontvangen en lanceren we gelijktijdig de productie. Deze email zal een link bevatten waarmee u uw factuur kunt raadplegen en afdrukken.
  N.B. De leveringstermijn wordt dus berekend vanaf de ontvangst van uw betaling.
 • EMAIL M.B.T. DE LEVERING OF TERBESCHIKKINGSTELLING VOOR AFHALING:
  U krijgt een email zodra uw colli de productie verlaat, klaar voor levering of afhaling in ons verkoopkantoor.
  • De leveringskost wordt automatisch berekend afhankelijk van het gewicht van uw bestelling voor elke verzending in België, Luxemburg en Frankrijk.
  • Indien de levering bestemd is voor een ander land, zullen de leveringskosten worden gefactureerd vòòr de verzending van de goederen. U ontvangt daarvoor, vanaf de ontvangst van uw bestelling, een email met een offerte, met aanvraag van bevestiging. De bestelling zal pas uit productie worden verzonden na schriftelijk akkoord van uw kant en ontvangst van uw betaling..


Hieronder vindt u de volledige en exacte tabel van onze termijnen, naargelang van het geselecteerde product. Onze producties worden aan de machine gelanceerd in het begin van de namiddag, de dag van de bestelling wordt in aanmerking genomen indien ze vòòr avant 13u00 wordt doorgegeven . (behalve weekends en feestdagen uiteraard).

De termijn gaat pas in vanaf de ontvangst van uw betaling: we vragen u dus uw bestellingen met een kredietkaart te betalen. Deze betaalwijze is beveiligd door Ogone, zonder extra kosten. En ze laat u toe tijd te besparen...

Kies een producttype:   Kies een productformaat:    
 
    Weergeven
zone 1 : Brussel + 0 dag termijn
zone 2 : België/Luxemburg + 1 dag termijn
zone 3 : Frankrijk + 3 dag termijn
zone 4 : Wereld op aanvraagDoor Adobe ontwikkelde software om PDF-bestanden voor de platformonafhankelijke uitwisseling van elektronische documenten op te maken. Met de Acrobat-Modul-Distiller kunnen er PostScript-bestanden in PDF geconverteerd worden. De PostScript-bestanden worden vooraf met behulp van een printerbesturingsprogramma tot stand gebracht. Een andere manier van de PDF-aanmaak is de rechtstreekse gegevensuitvoer in het toepassingsprogramma.
Amerikaanse producent, die belangrijke ontwikkelingen voor het voorstadium naar voren gebracht heeft. Daartoe behoren bijvoorbeeld de uitvoertaal PostScript, het uitwissel- en uitvoerformaat PDF, lettertypes evenals professionele toepassingsprogramma's zoals Acrobat, Illustrator, Photoshop en lnDesign.
De zogenaamde "Certified-PDF-technologie" is gebaseerd op de programma's PitStop en Instant PDF van Enfocus. De provider tijdens het voorstadium stelt aan de gegevensontwikkelaar profielen ter beschikking, die met PitStop gegenereerd kunnen worden. Deze profielen omvatten criteria en aanwijzingen voor de PDF-aanmaak, verificatie en correctie. Met het programma Instant PDF werkt de gegevensontwikkelaar het PDF-bestand uit op basis van een dergelijk profiel. Het resultaat is een "Certified PDF" (= gecertificeerde PDF), die aan de provider overgedragen wordt.
Apparaatafhankelijke kleurruimte bij het drukken. Cyaan, magenta en geel zijn de basiskleuren van de subtractieve kleurenmenging. Zwart moet toegevoegd worden omdat er op basis van de kleuren cyaan, magenta en geel geen zuiver zwart geproduceerd kan worden.
Na ontvangst van uw ontwerp zullen wij deze nakijken op fouten. Als uw ontwerp correct is kan het drukprocces gelijk van start. Als er eventueel fouten worden aangetroffen kunt u een keuze maken uit de volgende vier opties: a) U levert een gecorrigeerd ontwerp, b) Onze kundige medewerkers corrigeren uw gegevens (gepaard met Kosten), c) Goedkeuring voor druk zonder correcties; dit betekend dat u drukwerk gedrukt wordt zonder verdere wijzigingen*, d) Uw wijzigt uw bestelling. * Als u goedkeuring geeft voor het drukken kunnen wij niet garant staan voor het eindresultaat.
Lever uw gegevens uitsluitend in PDF, JPEG of TIFF-formaat aan. Voor fouten in het drukwerk ten gevolge van conversiefouten op grond van andere bestandsformaten kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Meerdere pagina's tellende producten a.u.b. als los opgemaakte pagina's aanleveren. In een PDF bestand moeten de lettertypen ingesloten zijn.

Coyoteprint controleert uw afdrukgegevens op het volgende vlak:
 • Overeenstemming van de gegevens met uw bestelling (paginaformaat, aantal pagina's, kleurruimte, speciale kleur)
 • Algemene bruikbaarheid (minimumgrootte, bestandstype, wachtwoord, beschadigde gegevens, exportfout(en), objecten buiten het afdrukbereik, RGB)
 • Lijnbreedte (minstens 0,25 mm)
 • Kleurmodus (CMYK, speciale kleuren uitgezonderd)
 • Aanleg van de kleurkanalen
 • Paginastand/opstelling van de pagina's
 • Overgedrukte elementen
 • (Ingebedde) lettertekens
 • Afdrukbaar commentaar
 • Niveaus
 • Kwaliteit van de gegevens
 • Afgesneden gedeelte (2 mm)
 • Montage (afzonderlijke pagina's; magazinekaften als dubbele pagina's)
 • Resolutie (minstens 300 dpi; A1 en A0: 150 dpi)
 • Vouwafmetingen
 • Verdringing
 • Transparanten
Beeldgegevens met een voor het drukken voldoende hoge resolutie. De fijne gegevens worden voor de uitvoer van film-, plaatbelichtende apparaten of digitale drukmachines benodigd om de vereiste kwaliteit te realiseren. Vòòr de uitvoer kan er met globale gegevens gewerkt worden om de hoeveelheid gegevens te verlagen en om de verwerking te bespoedigen.
Maateenheid voor de resolutie. Duidt op het aantal beeldpunten per lengte-eenheid. Een belichtend apparaat met een resolutie van 2540 dpi belicht 2540 punten over een lengte van 1 inch. Dat stemt overeen met circa 1000 punten per cm.
Gelijktijdig drukken van recto- en verzozijde.
Opslagmedium, dat op CD-technologie gebaseerd is, kan echter aanzienlijk meer gegevens opslaan. De standaardcapaciteit bedraagt ongeveer 4,7 gigabyte. Zoals bij de CD's zijn er de varianten DVD-ROM ("Read-only Memory", uitsluitend leesbaar), DVD-R ("Recordable", beschrijfbaar) en DVD-RW ("Rewritable", opnieuw beschrijfbaar). DVD-RAM is een bijkomende variant en meestal niet verenigbaar met de andere DVD-varianten. DVD-diskdrives kunnen CD's lezen.
De levertijd is afhankelijk van het product en het type verwerking, tijdens het calculeren ziet u welke levertijd beschikbaar is voor uw gekozen product. Verzend u bestanden voor 14uur dinsdag, en u zal geleverd zijn ondertussen het einde van de week.
Bij het uitsparen zijn beeld- en tekstelementen zodanig aangelegd, dat de zone van de voorgrondkleur in de achtergrondafbeelding vrij gelegd wordt. Bij het uitsparen met er in principe een overvulling aangelegd worden. Het tegenovergestelde van het uitsparen is het overdrukken.
 • HTML-Upload op www.coyoteprint.com
 • FTP-Upload : ftp.coyoteprint.com
 • CD/DVD-ROM PC
 • CD/DVD-ROM Mac
Meerdere pagina's tellende producten a.u.b. als los opgemaakte pagina's aanleveren.
Toont de principiële opstelling en positionering van de pagina's op het te drukken vel met inbegrip van pagina-afstanden, grijperkant, druk- en snijdlijnen, paskruisen, drukcontrolerende strookjes. Het opstaande vel wordt door het inslagschema aangevuld.
Opgave over het verloop van de papiervezels bij vellenpapieren. Bij de papierproductie worden er vellenpapieren uit een rol gesneden. Bij papier met brede baan verlopen de vezels evenwijdig met de smalle zijde van het vellenpapier. De vermelding is belangrijk voor de druk en de verdere bewerking omdat de vezelrichting het uitzettingsgedrag en de vastheid van het papier beïnvloedt.
Software, die als veiligheidsmechanisme voor individuele computers of netwerken dient, die verbinding met het Internet hebben. Daardoor dient voorkomen te worden dat er virussen binnendringen of dat er een ongeoorloofde toegang tot het beschermde systeem kan zijn.
Grafisch programma van Macromedia voor de aanmaak van geanimeerde vectorgrafieken met transparantie-effecten. Het bestandsformaat is SWF ("ShockwaveFileFormat").
FTP (File transfer Protocol) is een internet protocol dat u in staat stelt via een directe verbinding bestanden te zenden (upload) of mogelijk bestanden op te halen (download). Daarnaast kunt u met FTP ook commando's sturen naar de server om bijv. mappen te zien, aan te maken of te verwijderen.

Voor het communiceren is FTP gebasseerd op het zgn. client-server model. Hierbij is de server de machine die de bestanden aanbied aan de andere machines. Op deze machines zijn dan programma's actief die de informatie van de server kunnen vertalen naar een (begrijpelijke) interface. Vanuit de client gezien is de server een extern systeem, genoemd FTP-server (ook wel: host, distant/remote system).

Installeer FTP programma
Als u geen FTP programma heeft, kunt u dit programma downloaden: http://wiki.filezilla-project.org/Main_Page
Gegevensformaat voor contrastrijke beelden of grafieken, die op het Internet gebruikt worden. Kenmerken: 256 kleuren per bestand, verliesvrije compressie, transparante kleuren, animatie-effecten, previewmodus door laagsgewijze opbouw van het beeldscherm. De kwaliteit van GIF-beelden volstaat niet om voor het drukken gebruikt te kunnen worden.
Genormaliseerde, structuurgeoriënteerde programmeertaal voor Websites. Met HTML worden de logische structuur en de formattering van de Internetpagina's gedefinieerd. Verwant met HTML zijn SGML en XML.
Professioneel grafisch vectorprogramma van Adobe voor Windows- en Macintosh-computers.
Legt de verdeling van alle pagina's op het te drukken vel en het vouwmodel vast. Daaruit vloeit er een overzicht van het aantal te drukken en te vouwen vellen voort.
Procédé voor kleurenprinters, waarbij de kleinst mogelijke inktdruppels op het papieraangebracht worden. Verspreid zijn printers, die met de vier kleuren cyaan, magenta, geel en zwart werken. Er zijn echter ook printers met bijkomende kleuren voor een betere simulatie van speciale kleuren. Beschikbaar zijn ook printers met een groot formaat met ink-jet-techniek, waarmee er Formproofs (ingeslagen afgedrukte vellen) uitgevoerd kunnen worden.
Eén inch (duim) stemt overeen met 2,54 centimeter.
Professioneel lay-outprogramma van Adobe voor Windows- en Macintosh-computers. Tijdens het voorstadium wordt lnDesign almaar vaker gebruikt.
Wereldwijde verbinding van computernetwerken, die onderling kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Basis is het transmissieprotocol TCP/IP. Voor de toegang tot het Internet heeft men een Provider nodig, die over een computer en een verbinding met het Internet beschikt. Binnen het Internet kan men van verschillende diensten, zoals het WWW (World Wide Web), E-mail, FTP, Chat, Newsgroups of TelNet, gebruik maken.
Gegevensverbinding, via dewelke er apparaten en systemen met elkaar communiceren en gegevens kunnen uitwisselen. Voorbeeld: bij JDF-installaties komt er het in het bijzonder op aan dat productie- en orderbehandelende systemen door geschikte interfacedefinities XML-gegevens kunnen uitwisselen.
Procédé en gegevensformaat voor de compressie (reductie) van beeldgegevens. Bij de compressie gaat er informatie verloren. Bij zeer sterke compressie is het verlies van informatie door een "matrixmodel" zichtbaar. De compressiepercentages en de verschillende kwaliteitsstadia kunnen in toepassingsprogramma's ingesteld worden. Aanvaardbare compressiepercentages zijn van het motief afhankelijk en bedragen ongeveer 1:10. Digitale camera's maken vaak van JPEG als gegevensformaat gebruik. Op het Internet wordt JPEG als gegevensformaat voor halftoonbeelden en grafieken met zachte overgangen van de tintwaarde toegepast.
Basisbesturingssysteem voor Apple Macintosh-computers.
1 MB komt overeen met 1024 KB (kilobyte) of 1.048.576 byte.
Software met een gebruiksvriendelijk platform voor de weergave van Websites. Met de Browser kunnen er Internetpagina's weergegeven, opgeslagen en afgedrukt worden. Het meest verspreid zijn de Communicator van Netscape en de Explorer van Microsoft.
Beeldmodellen of driedimensionale objecten worden met scanners of digitale camera's in de vorm van lichtsignalen gedetecteerd en in digitale informatie geconverteerd. Deze digitale informatie bestaat uit cijfers en tekens en kunnen rechtstreeks in computers verder verwerkt worden.
1 byte stemt overeen met 8 bits. 1 byte kan 28 = 256 mogelijke toestanden aannemen. Voorbeeld: bij een beeldcodering van 8 bits wordt er een rasterpunt met één van de 256 mogelijke tintwaarden gedefinieerd.
Kleursysteem voor speciale - en proceskleuren. Pantone is afkomstig van de Verenigde Staten en is in Europa eveneens sterk verspreid. De individuele kleuren worden met behulp van kleurwaaiers en kleurtabellen geselecteerd.
Gegevensformaat voor de platform- en programma-afhankelijke gegevensuitwisseling. PDF-bestanden worden op basis van programma- of PostScript-bestanden aangemaakt. Met de gratis en voor alle basisbesturingssystemen beschikbare Acrobat Reader kunnen er PDF-documenten geopend en afgedrukt worden. Toepassingsgebieden van PDF: uitwisseling van documenten voor correctiedoeleinden, druk en belichting, Remote-Proof, downloadbestanden op het Internet, CD-ROM-catalogi, tijdschriftarchieven voor CD en Internet.
Drukwerk met een wisselende inhoud of pagina-elementen. Voor de personalisatie wordt er van digitale drukmachines met een variabele illustratie gebruik gemaakt. In het gemakkelijkste geval worden er namen van ontvangers voor een individuele verzendingsactie uitgewisseld.
Professioneel en ver verspreid programma van Adobe voor de beeldverwerking op Windows- en Macintosh-computers.
Samengesteld woord uit "picture" en "element". "Pixel" betekent "beeldpunt" en is de kleinste weergaveneenheid bij de registratie, verwerking en uitvoer van bestanden.
Standaard lettertypeformaat op Windows-computers, wordt echter ook door Macintosh-computers gebruikt. Een TrueType-Font kan circa 65.000 tekens opslaan. Oorspronkelijk werden TrueType-lettertypes ontwikkeld voor printers, die niet met PostScript verenigbaar zijn, zoals ze vaak op kantoor gebruikt worden. TrueType-lettertypes kunnen door PostScript-uitvoerapparaten tijdens het voorstadium uitgevoerd worden. Door een "integrerende Flag" kan de integratie van lettertypes in PDF-bestanden voorkomen worden.
Proefexemplaar, dat met de latere druk van oplagen in ruime mate overeenstemt en ter afstemming met de opdrachtgever dient. De proefdruk kan op de oplagemachine of met een speciale proefdrukmachine aangemaakt worden. De meettechnische evaluatie van de proefdruk gebeurt met behulp van controlestroken. Proefdrukken worden almaar meer door Digitalproofs vervangen.
Ook "ICC-profiel" genaamd. Kleurprofielen worden door kleurmanagementsystemen voor de sturing van de weergave van kleuren gebruikt. Een profiel beschrijft de eigenschappen van de kleurweergave van een bepaald apparaat (scanner, monitor, Proof) of van een machine tijdens het drukken. Het profiel zet in de vorm van een tabel de apparaatafhankelijke kleurwaarden (bijvoorbeeld RGB bij scanners) en de apparaatonafhankelijke kleurwaarden (bijvoorbeeld CIELAB) tegenover mekaar.
Paginabeschrijvende taal van Adobe voor de uitvoer van teksten, grafieken en afbeeldingen. De uitvoerkwaliteit wordt door de technische mogelijkheden van het uitvoerapparaat bepaald.
Professioneel en ruim verspreid lay-outprogramma van Quark voor Windows- en Macintosh-computers.
De RGB-kleurruimte wordt gebruikt door apparaten, die hun kleuren uit lichtstralen voortbrengen en die zich bij een projectie op elkaar tot wit samenvoegen (scanners, digitale camera's, monitoren, Beamers). Men spreekt ook van additionele kleurenmenging. Voor het drukken moeten de RGB-gegevens tijdens het verloop van het productieprocédé in CMYK geconverteerd worden. Daarbij ontstaan er kleurwijzigingen, die met behulp van het kleurmanagement gecontroleerd kunnen worden.
Computer met Interpreter-software, die aankomende uitvoergegevens in de vorm van PostScript of PDF in een pixelpatroon (bitmap) omrekent om uitvoerapparaten, zoals film-, plaatbelichtende apparaten of drukmachines, aanstuurt.
Voeg aan uw ontwerp a.u.b. 3 mm snijruimte rondom toe. Deze ruimte strekt buiten uw bestelde formaat. Hiermee voorkomt u dunne witte lijntjes die anders bij het snijden kunnen ontstaan. De snijruimte dient u op te vullen met het doorlopende patroon of kleur van uw achtergrond. De minimale afstand voor tekst vanaf de snijlijn is 2 mm.
Duidt op het aantal beeldpunten en de nauwkeurigheid van de weergave van scanners, digitale camera's, beeldschermen, printers en belichtingsapparaten. Gebruikelijk zijn de maateenheden dpi ("dots per inch)", lpi ("lines per inch"), pixels per cm en L/cm (lijnen per cm). Bij digitale camera's wordt de resolutie in megapixels aangegeven.
Centrale computer in een netwerk, die met een hoog rekenvermogen en een hoge opslagcapaciteit uitgerust is. Op de server worden er gegevens en programma's opgeslagen, waarop de aangesloten computers beroep kunnen doen.
"Workflow" betekent "Werkstroom". Onder het begrip "Workflow" worden er organisatorische en technische werkfasen samengevat, die één eenheid vormen. Voorbeeld: tijdens het voorstadium wordt er een document van de ene werkfase naar de andere geleid (gegevensopmaak, gegevensovername, gegevenscontrole, gegevensverwerking, uitvoer). Providers van Workflow-systemen dekken ofwel gedeelten ofwel het geheel van de digitale productieprocédés van de idee tot het afgewerkte product.
Basissysteem voor de individuele toepassingsprogramma's (lay-out, grafische programma's). Het basisbesturingssysteem stuurt de computerfuncties (bijvoorbeeld geheugenadministratie) en de randapparaten, zoals bijvoorbeeld printer, scanner. N het basisbesturingssysteem worden er ook lettertypes en ICC-profielen beheerd en aan de programma's ter beschikking gesteld. Verspreide basisbesturingssystemen zijn Mac OS X en Windows XP.
Vaak gebruikt formaat voor de opslag van beelden voor het drukken later. Met TIFF worden er pixelgegevens opgeslagen. TIFF is gestandaardiseerd en kan door alle belangrijke toepassingsprogramma's tijdens het voorstadium verwerkt worden.
Op het vlak van verdere verwerking is precisie en nauwkeurigheid uiterst belangrijk en van het grootste belang. In de drukindustrie wordt er daarom intussen op computergestuurde machines beroep gedaan. Toch kan het tot toegestane afwijkingen bij het knippen van het papier komen, al naargelang de aard van het product en van het gebruikte materiaal bedragen deze maximaal 2 mm. Dit snijdverschil kan helaas niet uitgesloten worden en ertoe leiden dat pagina-afvallende elementen, zoals bijvoorbeeld foto's, letters of smalle stroken aangesneden moeten worden of er ongelijkmatig uitzien. Om voor u de best mogelijke kwaliteit te garanderen, tracht u reeds bij de aanleg van de lay-out van de pagina te dicht bij de rand geplaatste letters of objecten te vermijden. Klachten, binnen de hoger vermelde toegestane afwijking, kunnen door ons helaas niet aanvaard worden.
Downloaden van een bestand van een op afstand gesitueerde computer naar een lokale computer. Daarbij wordt het bestand gekopieerd, on line overgebracht en opgeslagen. Op het Internet kan er op tal van programma's en bestanden via een download beroep gedaan worden.
Bijkomende laklaag op drukwerk, die de materiaaleigenschappen, zoals glans, slipvrijheid, slijtbestendigheid, verbetert.
Door Microsoft ontwikkeld, internationaal het vaakst gebruikt basisbesturingssysteem.
Informatiesysteem binnen het Internet, waarin er Websites op basis van HTML ter beschikking
Compressieprocédé, dat vrij van verlies functioneert. Stemt overeen met de LZW-compressie. ZIP is een standaardformaat in Windows.